IMAGO MUNDI

IMAGO MUNDI

Rizmayer Péter videóművész kiállítása

2011-09-07

Imago Mundi

Rizmayer Péter videóművész kiállítása
2011. augusztus 30. (kedd) 20 óra, Panel Contemporary
Megnyitja: Csizmadia Alexa művészettörténész
Kurátor: Somosi Rita
Megtekinthető: 2011. augusztus 31. és szeptember 24. között.
Cím: PANEL Contemporary, ÚjBuda Kulturális Városközpont, Bartók Béla út 25.
Email: panel.contemporary@gmail.com

Rizmayer Péter videó munkái a táj egyes elemeiből építkeznek, a természetbe való beavatkozás nélkül. Az alapelemekre /tűz, víz, föld, levegő, idő/ koncentrál, s a rájuk jellemző folyamatokkal igyekszik rávilágítani az univerzumban elfoglalt jelentőségükre. A Panel contemporary mostani kiállításán először kerül sor az elemekkel foglalkozó videóinak együttes bemutatására, ezért is kapta a kiállítás az Imago mundi (A világ tükörképe) elnevezést. Rizmayer munkáinak visszatérő motívuma a tájkép, a plein air felvételek. Az elemek fókuszba helyezésével a természet erőire, többarcúságukra koncentrál, s újrafelfedezésre invitál, hogy megtaláljuk a bennük rejlő harmóniát és szépséget, közelebb kerülvén az ideájukhoz.

A Breath című alkotásban minden egyes alkalommal a művész lehel életet a tájképekbe. A kamera optikájának tisztulása által más-más képet kapunk, s a táj/kép, mely a környezet paraméterei szerint változik, mintegy önmagát hívja elő.

Az Egyensúly párhuzamosan vágott felvételeit a gravitáció generálta: a vele való küzdelem. A mozgástanulmányként is felfogható videóban a lécre (mozgásra) helyezett kamera képén úgy tűnik, mintha kicsúszna az egyensúlyozó alól a talaj. A mozgás relativitásával szembesülünk: a mozdulatlan föld mozgásba lendül a lécen egyensúly állapotában levő (de mozgó) kamerával felvéve.

A Flow című munkában az önmagától sodródó csónak a víz felszínén siklik, miközben víz tölti ki az alját. „A csónak az élet fennmaradásának egy lírai motívuma, s a Föld is egy nagy csónak, melyben együtt sodródunk az előre nem látható célunk felé.”- vallja a művész. Korábbi munkáiban az egyik perspektíva fordult át (égett bele) a másikba, itt a csónak aljának síkja (a víz) válik térré, amikor az újabb csónak halad el benne. Amint a csónak ellebeg a csónakból, a tér visszaugrik újra a síkba, a csónak alja már nem egy teret nyit meg, hanem újra a víz síkján lebeg.

A ház az ember alkotta világ elsődleges alkotóeleme. Az Imago mundi videó munkában egy zárt belső térben elhelyezett ház ég le, s az égés során feltárul a végtelen természet. A tűz az, amire a technikai civilizáció fejlődése épül, és ami által egyre távolabb kerül az ember a kiindulópontjától, a természettől. A videóban a tűz utat nyit a természetbe, megmutatja, hogy honnan jöttünk és hogy még van visszaút. A doboz belsejében a kép az enyészpontos reneszánsz perspektívát követi, ami az égés során átalakul levegőperspektívává.

A Time tondo elnevezésű alkotásban az óra mutatója jár, mégsem mozdul el a helyéről. Az idő múlik, de nem telik. A táj veszi át az idő mérését szolgáló forgást, amiben az idő számításának az archetípusa is megjelenik, a bolygók mozgása, a Nap felkel és a hegy (amiről a kilátás nyílik) árnyékot vet a földre. Az időmérés a kozmikus méretekig tágul, az egyik legkisebb és a legnagyobb dimenzió halad egymással párhuzamosan.


PANEL
contemporary

Panel – Intermédia Terem

A Panel Contemporary – Intermédia Termet azzal a céllal hoztuk létre, hogy olyan műformáknak és művészeti technikáknak tudjunk teret biztosítani, amelyek döntően a 20. századi képzőművészetben jelentek meg először, mint a fotó, fotó-kinetikus és elektronikus művészetek, multimédia, installáció és akcióművészet. Az említett művészeti ágakban alkotó képzőművészek önálló alkotói egyéniségének aktív, kreatív jelenléte ne csak az információs társadalom szubkulturális szféráiban legyen látható, hanem a kortárs képzőművészet részeként, ahhoz méltóan, galériás körülmények között a nem szakmabeli közönség számára is elérhető, nyitott, folyamatosan látogatható kiállítótérbe kerüljön.

A múlt század művészeti és tudományos változásaira reagáló, többnyire a technikai sokszorosítás, az új média (videó, számítógép, internet) eszközeinek segítségével élő alkotások kereskedelmi galériában történő bemutatásával egyszerre szeretnénk biztosítani a magas fokú szakmai tanácsadást és egy intenzíven működő programgaléria működtetését.

"közelebb a közönséghez"

Hisszük, hogy a galéria szerepe nem korlátozódhat bróker funkcióra. Feladatunk nem a kiállított alkotások mielőbbi adás-vétele, hanem komplex műtörténeti, szakmai és marketing eszközökkel egyszerre tőke és hozamgarantált befektetések létrehozása. Fontosnak tartjuk, hogy látogatóink és gyűjtőink ezt megértve, velünk együtt gondolkozva ismerjék és elősegítsék ezen műalkotások művészettörténeti kanonizációját.

Személyes és csoportos tárlatvezetéseink, könyvkiadói hátterünk segítik, hogy közelebb kerüljenek a kortárs műkincspiacot működtető mechanizmusokhoz, a mecénási, gyűjtői és befektetői gondolkodásmódok megértéséhez, azok elsajátításához.

Amennyiben még nem rendszeres látogatója tárlatainknak, de szeretne képet kapni a kortárs műkincspiacról és annak működéséről, kérjük, keresse galériánk munkatársait bizalommal, hogy azt egy rövid átfogó kötetlen beszélgetés keretében megismertessük Önnel.