LIFE AS IT SEEMS

LIFE AS IT SEEMS

Fabricius Anna, Molnár Ágnes Éva, Buda Gábor, Magyar Ádám, Szatmári Gergely

2011-09-07

Life as it seems

Buda Gábor, Fabricius Anna, Molnár Ágnes Éva, Magyar Ádám, Szatmári Gergely
csoportos fotókiállítása a Faur Zsófi Galériában 2011. augusztus 30. 19 órakor.

A Faur Zsófi Galéria most nyíló csoportos fotókiállításán életképek jelennek meg: öt alkotó, öt megközelítés, és ahogyan az élet egy-egy szegmensét látják. Miközben kiindulási pontjuk, munkamódszerük eltérő, a sorozatok által izgalmas kép rajzolódik ki a korról, melyben élünk. A globális szemléletmódot jól mutatja, hogy a fotósorozatok többségének már maga az alkotó adott angol elnevezést, esetleg külföldön is készült: ez inspirálta a kiállítás címét is.

Buda Gábor fotói szubjektív nézőpontból rögzítik egy-egy pillanat élményét, s emelik át e múlandó állapotot, egy örökké abban a formában létező valóságba. Mindezt érzelmekkel vagy hétköznapi közönnyel, s így válnak ezek a pillanatok személyes vallomásokká. A test mint absztrakció, mint élő organizmus, jelenség, a természet része, a lélek földi hordozója jelennek meg a képeken.
Jelent-e még intimitást a meztelenség?

Egy-egy tulajdonság vagy foglalkozás mentén létrejövő csoportokat ábrázolnak Fabricius Anna fotói. A Techné sorozat felvételein a technikai tudás és a munkafolyamatban résztvevő emberek magasztos képei jelennek meg.

Magyar Ádám Urban Flow képei a nagyvárosi élet, mozgás vizuális leképezései, ahol az emberek, mint egy folyamat alkotóelemei vannak jelen. Ezeken a felvételeken megszűnik a perspektíva, s maga az idő múlása válik térré: csak a mozgó alakok felismerhetőek, a környezet többi, mozdulatlan eleme, mint a kirakatok vagy ablakok vízszintes sávok formájában jelennek meg.

Egy extrémsport táborban készült Molnár Ágnes Éva In-Between fotósorozata, melyeken önmagukból kiforduló fiatalok képeivel találkozunk. A gyermekkortól távolodó, de a felnőttkort még nem elérő korcsoport élete a határokról szól: vakmerő tetteik határozzák meg megítélésüket, hogy a határok között meddig mernek elmenni, s az extrémitás által érzik az életet.

Egy amerikai ösztöndíj során készült Szatmári Gergely American Idler című sorozata. Az emberi jelenlét nélkül fotózott közösségi helyek, mint az iroda vagy az étterem az időtlenség állapotát sugallják, miközben ürességük nyomasztó hangulata a hétköznapok kínzó állandóságának szimbólumai.

Megnyitó: 2011. augusztus 30. 19 óra
A kiállítást megnyitja: Csizmadia Alexa művészettörténész
Kurátor: Somosi Rita

A kiállítás megtekinthető:
2011. augusztus 31. és szeptember 25. között